16 mei

Liturgie voor zondag 16 mei 2021 in de kerk van Ritthem. Voorganger ds Vroukje Dees Hinten.
INLEIDEND GEDEELTE
–              Orgelspel
–              Welkom
–              Lied:       Psalm 27 : 1 en 4  (Staande gezongen)
–              Bemoediging en groet
                Voorganger:                        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
                GEMEENTE:                        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
                voorganger:                        die trouw houdt tot in eeuwigheid
                GEMEENTE:                        EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON
                voorganger:                        Genade zij u en vrede van God, onze Vader
                                                              en van Jezus Christus, onze HEER!
                GEMEENTE:                        AMEN
–              Gebed om ontferming                    
–              Kyriëgebed
–              Glorialied: Orgelvariatie op 704 Dank, dank nu allen God

DIENST VAN HET WOORD
–              Gebed bij de opening van de Schrift:
–              Aandacht voor de kinderen:
–              Lezing:  Gen 9:8-17 lector
–              Lied:       635:1,2,3,5,7 en 8 De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja
–              De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
–              Lezing:  Joh 17:14-26 dominee
–              Lied:       Orgelvariatie op Lied 345 Gij hebt uw woord gegeven
–              Uitleg en verkondiging
–        Orgelspel
–         Lied:                  655:1,3,4 en 5 Zing voor de Heer een nieuw gezang

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
–              Dankgebed, voorbeden
–              Stilgebed
–              ONZE VADER
–              Inzameling van de gaven
–              Slotlied:                977:1,3 en 5 Ga uit o mens en zoek uw vreugd
–              Zegen
Amen.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.