16 juli

Eredienst Protestantse Gemeente Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem
Voorganger: ds. Pascal Handschin

Kerk Ritthem
16 juli 2023, 10h00

Liturgie
VOORBEREIDEN
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer” Psalm 84 (NLB 84, coupletten 1 en 6)
Votum en groet

DIENST VAN AANBIDDING
Zingen “De Stilte zingt U toe, O Heere” Psalm 65 (NLB 65, couplet 1)
Gebed van de Zondag
Zingen “Gij komt het dorre land doorschrijden ” (NLB 65, couplet 5)
Woord van Bemoediging: Romeinen 8, 1-6
Zingen Glorialied “Heer, ik prijs uw grote naam” (Opwekking 430)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Moment voor de kinderen
Kinderen naar de nevendienst
Lezing I: Jesaja 55, 6-13
Zingen “De toekomst van de Heer is daar” (NLB 767, coupletten 1, 5, 6 en 7)
Lezing II: Mattheüs 13, 1-9.18-23
Preek
Orgel en Viool

DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Kinderen komen terug van de nevendienst/Inzameling van de gaven

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Dank, dank nu allen God” (NLB 704, alle coupletten)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.