16 januari

Hieronder volgt de liturgie voor de eredienst van zondag 16 januari 2022 in de Dorpskerk van Ritthem. Voorganger onze eigen predikant ds. Pascal Handschin. Aanvang 10 uur

Intocht

Woord van Welkom/Aansteken Paaskaars

Voorbereiden en Aanbidden

Openingslied: De trouw en Goedheid van de Heer (NLB 207)

  • Voorganger leest coupletten 1 t/m 4
  • Orgel speelt inleiding en couplet
    Stil Gebed

Votum en Groet

Psalmodie: Antifoon: Heel de aarde zal uw aanbidden (NB 514b)

Lezing Psalm 96 (onberijmd)

Orgel: Inleiding en couplet Psalm 96

Lezing: Jesaja 62, 1-5

Gebed van de zondag

Antifoon: Heel de aarde zal uw aanbidden (NB 514b)

Orgel: Inleiding en couplet Psalm 66

Lezing uit Psalm 66 (fragmenten, onberijmd).

Gloria Patri: NLB 195

Dienst van Het Woord

Gebed voor de Geest

Lezing I: 1 Korintiërs 12, 1-11

Orgel

Lezing II: Johannes 2, 1-11

Preek

Orgel

Dienst van Gebeden

Dankgebed en Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Orgel: Onze Vader in de Hemel (NLB 371)

Zending en Zegen

Slotlied: Hij die de blinden weer liet zien (NLB 534)

  • Voorganger leest coupletten 1 t/m 4
  • Orgel speelt inleiding en couplet
  • Zegen

Orgel

Bruiloft in Kana. Maerten de Voos – 1507. Doek hangt in de Antwerpse OLV-kathedraal
Reacties plaatsen is niet mogelijk.