15 januari

15 januari

Eredienst PKN Gemeente Nieuwland/Ritthem 15 januari 2023, 10uur. Kerk Ritthem.Voorgangerdominee Pascal Handschin

Voorbereiden
Intocht
Mededelingen
Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Zingen Aanvangslied “Laten wij zingend deze dag beginnen” (NLB 212, coupletten 1, 2 en 5)
Votum en groet

Dienst van Aanbidding
Zingen “Uit uw hemel zonder grenzen” (NLB 527, coupletten 1, 2 en 3)
Gebed van de Zondag
Zingen “Als een bron zijt gij begraven” (NLB 527, coupletten 4 en 5)
Woord van bemoediging: Romeinen 4, 1-8
Zingen Glorialied “Breek, aarde, uit in jubelzangen” (NLB 66, coupletten 1, 3 en 7)

Dienst van het woord
Gebed om de Geest bij het openen van de schrift.
Moment voor de kinderen,
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: Numeri 20, 2-13 (lector)
Orgel
Lezing II: Johannes 2, 1-11
Preek
Orgel

Dienst van Gebeden
Zingen “De Geest des Heren is op hem” (NLB 530, alle coupletten)
Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Verzamelen van de gaven
Kinderenkomen terug van de nevendienst

Zending en Zegen
Zingen Slotlied Psalm 147:  1, 3 en 4
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.