14 november

De litrugie voor de dienst van zondag 14 november in de kerk Van Ritthem waarin voorging dominee Harold Oechies uit Bilthoven is als volgt:

Orgelspel
Welkom/mededelingen en aansteken Paaskaars
Psalm 84: 1, 2
Stil Gebed
Votum en groet
Kyriegebed 
Glorialied 315: 1, 2, 3
Gebed
Kinderen naar nevendienst
Lezing I Koningen 18: 36-39 (lector) 
Psalm 146: 1, 3
Lezing Marcus 8: 10-13
Verkondiging
Lied 316: 1, 3, 4
Dank en voorbede  Stil Gebed Onze Vader
Kinderen terug
Inzameling van de gaven
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.