14 augustus

Orde van dienst op 14 augustus 2022 in de kerk van Ritthem. Voorganger is dominee Pascal Handschin.

Voorbereiden

Intocht

Woord van welkom en mededelingen

 Zingen Aanvangslied “Loof God, die zegent al wat leeft” (NLB 273; coupletten 1, 2 en 3)

Stil Gebed

Votum en Groet


Dienst van Aanbidding

Zingen “Heer die mij ziet zoals ik ben” (NLB 139, coupletten 1 en 2)

Gebed van de zondag

Zingen “Ik loof u, die mijn schepper zijt” (NLB 139, couplet 8)


Dienst van het woord

Gebed bij het openen van de schriften

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing I: Jeremia 23, 23-29 (lector)

Orgel

Lezing II: Lucas 12, 49-52

Preek  

Zingen “De liefde gaat ons voor” (NLB 829, alle coupletten)


Dienst van Gebeden

Dankgebed en Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Orgelspel,

Kinderen komen terug van de nevendienst,

inzameling van de gaven.

Zending en Zegen

Zingen Slotlied ”Zou ik niet van harte zingen” (NLB 903, coupletten 1, 3, 5, en 6).

Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.