13 november

Hierna volgt de liturgie van de dienst van zondag 13 november 2022 in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland. Voorganger is onze oud-predikant dominee Harold Oechies. Aanvang 10.00 uur.

Welkom/mededelingen/aansteken Paaskaars
Stil gebed
Psalm 133: 1, 2 en 3 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen
Votum en groet
Kyriegebed
Glorialied 869: 1, 5, 6 Lof zij de Heer, ons hoogste goed
Gebed
Kinderen naar nevendienst

Schriftlezing Genesis 32: 23-32 Lector
Lied 942: 1, 2 en 3 Ik sta voor U in leegte en gemis
Overweging
Lied 801:  1 t/m 5 Door de nacht van strijd en zorgen

Dank en voorbede
Stil Gebed
Onze Vader

Kinderen terug
Collecte
Lied 418: 1, 2 en 4 God, schenk ons de kracht
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.