12 november

Liturgie dienst zondag  12 november 2023 in de kerk van Nieuwland.

Voorganger is dominee Auke Hamstra

Welkomstwoord

Introïtus: Psalm 107: 1 en 7

Votum en groet

Lied Psalm 90:1 en 2

Leefregel

Lied 286 Hemelhoog. vader, vol van vrees en schaamte

Gebed om ontferming en om de leiding van de Heilige Geest

Kinderen naar eigen dienst

Schriftlezing Matteus 24: 1-25 (NBV)

Gezang 292:1 en 2 Liedboek 1973.  Wegen Gods hoe duister zijt gij
Preek

Gezang 462: 1,2 en 4 Liedboek 1973. Ontwaak gij die slaapt

Geloofsbelijdenis

Lied 71 Jezus Hij is koning (bundel Joh de Heer/Opwekking 13)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de gaven

Slotlied 834 NLB. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.