12 juni

Hieronder de liturgie van de dienst op zondag 12 juni in de kerk van Nieuwland.  Voorganger is dominee Elly Bouman uit Stavenisse.

Welkom – mededelingen – aansteken paaskaars

Stil gebed

Aanvangspsalm: Psalm 103: 1 en 5 (Zegen mijn ziel de grote naam des HEREN)

Votum en groet

Verootmoediging en gebed om ontferming

Woord ten leven

Zingen: NLB 834 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment met en voor de kinderen / kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing I: Numeri 21: 4 t/m 9

Zingen: Psalm 121 vers 1 en 4

Schriftlezing II: Johannes 3:1-21

Zingen: NLB 333 (Kom Geest van God…)

Verkondiging: Verzet of overgave

Orgelspel – zingen: NLB 353 (’t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond)

Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: NLB 705 (Ere zij aan God de Vader..)

Zegen

Zingen: Amen, amen, amen

de wind is een onzichtbare krachtn net als de Heilige Geest
Reacties plaatsen is niet mogelijk.