12 februari

Liturgie zondag 12 februari. Kerkdienst in Ritthem.
Voorganger is dominee Rob van Waarde

Welkom, mededelingen, paaskaars aansteken (ouderling)
Aanvangslied: Zomaar een dak, LB 276 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en Groet
Lied: Zomaar een dak, LB 276 : 3
Kyriëgebed
Glorialied: Ps 146c: : 1, 4, 5 en 7: Alles wat adem heeft love de Here

Dienst van het Woord
Gebed om de Geest
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezingen : Joh 2 : 1-11 en Joh 15 : 1-17
Lied: LB 791: 1, 2, 4 en 5: Liefde, eenmaal uitgesproken
Overdenking
Muziek: orgelspel

Dienst van het antwoord
Lied: Geef vrede, Heer, geef vrede; LB 1010 : 1, 2 en 4
Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Kinderen terug uit de nevendienst
Inzameling van de gaven
Slotlied: Als alle mensen vogels dromen, 1013 geheel
Heenzending en zegen (beantwoord met 3x gezongen Amen)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.