11 juni

Liturgie zondag 11 juni
God brengt mensen samen
Bijbel open 1- Start met koffie
2- Welkom – uitleg dienst
3- Zingen: Ps. 121: 1
4- Lezen psalm 121; 3-8
5- Zingen: Ps. 121:1
6- Paaskaars
7- Zingen: lied 1005 ‘zoekend naar licht’
8- Gebed
9- Zingen: ‘ Je mag er zijn’
10- Kindermoment – Verhaal
11- Uitleg Bijbel open
Lezen Handelingen 10 verzen 1-8
Luisteren opwekking: 737 “aan uw tafel”
Lezen Handelingen 10 verzen 9-23
Muzikaal intermezzo
Lezen vers: Handelingen 10 23b- 29
Mee geven als boodschap: Handelingen 10 vers 34-36
Luisteren Stef bos “Samen”
12-kinderen terug Collecte
13- Zingen: Opwekking 705 “aan de maaltijd wordt het stil”
14- Dank gebed
15- Zegen lied – Opwekking 710 “zegen mij op de weg die ik moet gaan”.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.