11 juli ochtend

Hieronder de liturgie voor de dienst die zondag 11 juli 2021 om 10.00 uur begint in de kerk van Ritthem. Voorganger: dominee Rob Poesiat uit Koudekerke.

Welkom en mededelingen.
Aanvangslied psalm 87 : 1 en 4
Stilte
Votum & groet
Drempelgebed
Zingen lied 216
Samenvatting der Wet.
Zingen psalm 19 : 3

Gebed om de verlichting met de Heilige Gest.
1e Schriftlezing : 2 Koningen 5 : 1 t/m 10 ( Lector )
Zingen lied 969 : 1,2
2e Schriftlezing : 2 Koningen 5 : 11 t/m 19 ( Lector )
Prediking
Zingen lied 413.

Dankgebed – voorbeden – stilte  – Onze Vader.
Slotlied : lied 416: 1, en 2
Zegen.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.