Doopdienst 11 juli


Hierna volgt de liturgie voor de dienst die zondag 11 juli 2021 om 14.30 uur aanvangt in de dorpskerk van Nieuw- en Sint Joosland. Daarin wordt de Heilige Doop bediend aan Sarah Handschin. Voorganger: ds. Stefan Francke. Ouderling van Dienst: Christiaan van Mourik. Organist: Tim Bouwsma

Intocht
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Zie de zon, zie de maan (NLB 8b, alle coupletten)
Votum en Groet
Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied: Ehre sei Got in de Höhe
Ehre sei Gott in der Höhe,
Friede auf Erden, auf Erden,
und den Menschen ein Wohlgefallen
Amen

Gebed van de zondag
Schriftlezing: Efeziers 1: 1-23
Lied: O grote God die liefde zijt (NLB 838, 1, 2 en 3)
Preek
Orgel

Inleiding op de Heilige Doop
Zanggroep: God be in my head (J. Rutter)
God be in my head and in my understanding.
God be in mine eyes and in my looking.
God be in my mouth hand in my speaking.
God be in mine heart and in my thinking.
God be in at my my end and in my departing.

Presentatie
Water uitgieten en Doopgebed
Belijdenis – Lezing 1 Korintiërs 8, 6
Gelofte ouders
Gelofte peetouders
Bediening van de Doop
Handoplegging

Zingen Psalm 105 vers 5 OB
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
‘t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Verwelkoming gemeente

Zanggroep: Go forth into the world (J. Rutter)
Go forth into the world in peace,, be of good courage.
Hold fast, that which is good.
Render to no one evil fore evil,
strengthen the fainthearted;
support the weak; help the afflicted.
honour all people; love and serve the Lord,
rejoicing in the pow’r of the holy spirit.
And the blessing of God Almighty,
the Father, the Son and the Holy Ghost
beu pon you and remain with you forever,
Amen

Gebeden
Slotlied: Komm, Herr, segne uns (God, schenk ons de kracht) Afwisselen D/NL/D/NL
Wegzending en zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.