11 december

Liturgie Eredienst 3de advent
PKN Gemeente Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem
Voorganger: ds. Pascal Handschin
Kerk Nieuw- en Sint Joosland
11 december 2022, 10h00

Voorbereiden
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Als tussen licht en donker” (NLB 452; alle drie coupletten)
Votum en groet

Dienst van Aanbidding
Zingen “O God van Jozef, leid ons verder” (Psalm 80, NLB 80, couplet 1 en 6)
Lezing: Jakobus 5, 7-10
Zingen “Dan zullen wij niet van u wijken” (NLB 80, couplet 7)
Gebed van de Zondag
Zingen Glorialied “Laat ons nu vrolijk zingen” (NLB 146a, coupletten 1,3 en 7)

Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Uitleg Adventsproject
Aansteken derde Adventskaars
Kinderen naar de kindernevendienst
Lezing I: Jesaja 35, 1-10 (lector)
Orgel
Lezing II: Mattheüs 11, 2-11
Preek
Orgel

Dienst van Gebeden
Zingen “Verblijd u in de Heer te allen tijd” (NLB 450, alle drie coupletten)
Herdenking Anthonia Janny van Eenennaam – Schoolmeester
Dankgebed en Voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Collecten/ Kinderen terug van de nevendienst

Zending en Zegen
Zingen Slotlied “Nu wij uiteengaan” (NLB 423, alle drie coupletten)
Zegen
Orgel

Reacties plaatsen is niet mogelijk.