10 september

Eredienst Protestantse Gemeente Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem
Dienst van Schrift en Tafel
Kerk Ritthem
10 september 2023 aanvang 10:00 uur
Voorganger: Ds. Pascal Handschin

Liturgie:
VOORBEREIDEN
Orgel
Intocht
Woord van Welkom/ Aansteken Paaskaars
Stil Gebed
Aanvangslied “Wij komen hier, ter ere van uw naam” (NLB 274; alle coupletten)
Votum en Vredewens

DIENST VAN AANBIDDING
Lezing: Psalm 103, 1-9
Orgel
Gebed van de Zondag
Zingen Glorialied: “Loof de koning, heel mijn wezen” (NLB 103c, coupletten 1, 3 en 5)
Lezing Leefregel: Romeinen 12, 9-21

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest (Epiklese)
Moment voor de Kinderen
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing I: Ezechiël 33, 7-11
Orgel
Lezing II: Mattheüs 18, 15-20
Preek
Zingen “Zing ten hemel toe” (NLB 645, coupletten 1,3,4 en 6)

MAALTIJD VAN DE HEER
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Zingen “Genadig ,Heer, die al mijn zwakheid weet” (NLB 381, coupletten 1,3 en 5)
Tijdens het naspel worden de gaven verzameld
Gebed over de Gaven
Dankgebed en Voorbeden
Nodiging
De kinderen komen terug in de kerk
Tafelgebed
“Heilig zijt gij” (Melodie Psalm 118)
Voortzetting Tafelgebed/Inzettingswoorden/Epiklese
Onze Vader
Vredegroet
Zingen “Christus, heilig Godslam” (Gezang 37 NH Bundel)
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed

ZENDING EN ZEGEN
Zingen Slotlied “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB 416, alle coupletten)
Zegen

Reacties plaatsen is niet mogelijk.