10 juli

Hieronder de liturgie van de dienst op zondag 10 juli in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland. Voorganger is dominee Willem Frank van de Woestijne uit Arnemuiden.


Orgelspel

Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars [door ouderling van dienst]

Stil gebed
Aanvangslied: Lied 680:1,3,4 Kom Heilige Geest Gij vogel Gods
Votum en Groet

Zingen Psalm 52 vers 1, lezen verzen  5-8, zingen: vers 4                           

Kyriëgebed                   

Glorialied  : Ps. 52:5                  

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest (Zondagsgebed)

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing OT: Markus 10:17-31

Lied 991:1 De eersten zijn de laatsten

 Schriftlezing NT:  Lukas 15:11-32

Lied 991:8

 Verkondiging

 Lied: Ps.4a Verhoor mij als ik roep tot U

Dienst van het antwoord

Geloofsbelijdenis

Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Kinderen terug van de nevendienst

Inzameling van de gaven

Slotlied: Opw 281 Als een hert dat verlangt naar water

Heenzending en zegen

Zegen (besloten met zingen: Amen, amen, amen)

Reacties plaatsen is niet mogelijk.