Home

Hartelijk welkom,

Fijn dat u onze website bezoekt, waarop alle informatie staat over de activiteiten van de Protestantse Gemeente Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem. Onze diensten beginnen zondagmorgen om 10 uur en worden afwisselend gehouden in de kerken van Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem.
Klik hier voor bekijken kerkdiensten 
Klik hier voor het overzicht van alle te bekijken kerkdiensten

PERSONALIA
Lien Osté-de Visser is scriba van de gemeente.
Zuidwateringstraat 3 4389TT Ritthem
e-mail: scribaritthem@zeelandnet.nl

PREDIKANT Ds. P. Handschin
U kunt dominee Pascal Handschin voor niet spoedeisende pastorale gesprekken bellen op vrijdagen  tussen 08:30 en 10:00 op telefoonnummer 0118 578 636.
Email: pascal.handschin@mtsmail.org
(voor gespreksaanvraag als er zorgen, ziekte of iets anders te bespreken is).

 

BANKREKENINGNUMMERS:
De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan dergelijke instellingen zijn aftrekbaar. Hieronder de relevante rekeningnummers van onze gemeente.

Kerkbeheer: NL41 RABO 0373 7063 67 voor giften aan de kerk (o.a. predikant, gebouwen, kerk-tv en kerkblad).

Diaconie: NL60 RABO 0349 3950 12 voor giften aan diaconale doelen.  

Redactie website
Wim Staat. Te bereiken via: kerkenstaat@gmail.com

AANVRAGEN VOOR GEBRUIK VAN DE KERKEN gaan via
Mevr. N. Kodde-Osté, tel. 0118-470831 voor de kerk van Ritthem
Mevr. W. de Ridder, tel. 0118-602928 voor de kerk van Nieuwland
Bij geen gehoor: neem contact op met de scriba.


REDACTIE KERKBLAD 
Kopij inleveren bij kees.simons@zeelandnet.nl. Zie de inleverdatum die elders in dit blad genoemd staat.

KERKBLAD 0PGEVEN OF AFMELDEN:
Voor Ritthem bij: Kees Simons, telefoon 06-20456710
Voor Nieuwland bij: Nol Tasma, telefoon: 0118-606577
Op verzoek is verzending per email mogelijk. Naam, adres en email-adres doorgeven via bij kees.simons@zeelandnet.nl.

DRUKWERK: J. Meulmeester, Arnemuiden

VERTROUWENSPERSONEN:
Anneloes Steglich-Lentz   e-mail: altsteglich@gmail.com
Jaap Lukasse e-mail: jaap.lukasse@gmail.com