Home

Hartelijk welkom,

Fijn dat u onze website bezoekt, waarop alle informatie staat over de activiteiten van onze gemeenten die op weg zijn naar een volledige fusie. Onze diensten beginnen zondagmorgen om 10 uur en worden afwisselend gehouden in de kerken van Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem.
Klik hier voor bekijken kerkdiensten 
Klik hier voor het overzicht van alle te bekijken kerkdiensten

PERSONALIA
Lien Osté is scriba van de gemeente Ritthem
Zuidwateringstraat 3 4389TT Ritthem
e-mail: scribaritthem@zeelandnet.nl

Jan Zwemer is scriba van de gemeente Nieuw- en Sint Joosland
Telefoon 06-13193999 Quarleshavenstraat 19
4339 BW Nieuw- en Sint Joosland e-mail:  scribanieuwland@gmail.com

U kunt dominee Pascal Handschin voor niet spoedeisende pastorale gesprekken bellen op donderdagen tussen 08:30 en 10:00 op telefoonnummer 0118 578 636.

Redactie website
Margreeth Ernens en Wim Staat redigeren deze website. Te bereiken via: kerkenstaat@gmail.com

Giften
De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan dergelijke instellingen zijn aftrekbaar. Hieronder de relevante rekeningnummers van onze gemeenten.

Diaconie Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland  NL66 RABO 0303 852143

Diaconie Protestantse Gemeente te Ritthem NL60RABO0349 395012

Kerkbeheer Protestantse Gemeente te Ritthem NL97 RABO 03 49 32 47 00

Kerkbeheer Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland NL41RABO 0373 706367

 

Gemakkelijk meedoen met de collecten kan door bovenstaande code te scannen met uw smartphone.